+66(0) 3482-0922, 821126-7
thekue@kue.co.th

เกี่ยวกับบริษัทประวัติความเป็นมา

ก่อตั้งด้วยความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด และ บริษัท เคียวคุโย จำกัด โดยอาศัยความแข็งแกร่งของพื้นฐานทางธุรกิจของทั้งสองบริษัท ในการร่วมกันผลิตอาหารญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคอาหารญี่ปุ่นที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในภูมิภาคต่างๆ

ด้วยพื้นฐานการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของทั้ง 2 บริษัทอย่างต่อเนื่องมากกว่า 24 ปี จึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ ดังกล่าว โดยอาศัยความแข็งแกร่งทางธุรกิจของบริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ ในธุรกิจการแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง ที่เรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นฐานวัตถุดิบ และร่วมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตโดย บริษัท เคียวคุโย จำกัด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ที่ดำเนินธุรกิจด้านอาหารทะเล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพสูง และเป็นไปตามมาตรฐานรสชาติอาหารญี่ปุ่นอย่างแท้จริงบริษัท เคแอนด์ยูเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด


วันที่จดทะเบียนบริษัท:   6 พฤษภาคม 2548


ทุนจดทะเบียนบริษัท:   Bt 120 ล้านบาท


งบลงทุนสร้างโรงงาน:   Bt 400 ล้านบาท


พื้นที่การผลิต:   11,400 ตารางเมตร


จำนวนพนักงาน :   1,600 คน


กำลังการผลิต:   50 ล้านชิ้นต่อเดือน หรือ 350 ตันต่อเดือน (4,200 ตัน/ปี).


Partner


บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด 50%
บริษัท เคียวคุโย จำกัด   50%